ทะเลสาบ Kivu ลุกเป็นไฟ!🔥 มีเธนทุกที่หลังแผ่นดินไหว M5.3 ในเมืองรูบาวู ประเทศรวันดา นีระกองโก

ทะเลสาบ Kivu ลุกเป็นไฟ!🔥 มีเธนทุกที่หลังแผ่นดินไหว M5.3 ในเมืองรูบาวู ประเทศรวันดา นีระกองโก

ทะเลสาบ Kivu ลุกเป็นไฟ!🔥 มีเธนทุกที่หลังแผ่นดินไหว M5.3 ในเมืองรูบาวู ประเทศรวันดา นีระกองโก
VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *