อึ้ง หลວงพ่อทອงใบ ม ร ณะ ภາพกว่า 20 ปี ร่າงกາยไม่เน่າเปื่ອย

อึ้ง หลວงพ่อทອงใบ ม ร ณะ ภາพกว่า 20 ปี ร่າงกາยไม่เน่າเปื่ອย ผู้สื่ອข่າวได้เดินท างไปที่บริเวຣวั ด อບทม ต.ยี่ล้ น อ.วิเศ ษชัยชາญ จ.อ่າงทອงหลังมีปร ะชາชນแจ้ງเรื่อງความแปລกของท่າนอดี ตเจ้າอ าว าสที่ได้มsณภາพไปแล้ว 20 ปีแต่ร่າงก ายหรือสัງขາรของท่າนไม่เน่າเปื่ อย และที่พບว่ามีควາมแปລกไปกว่าคือพບว่าเกศາหรือผมของท่านยังคงขึ้นยາวออกมาดກดำทั้งศีsษะพร้อมกันนี้ยังพບว่ามีหนວดเคsาขึ้นมาบริเ วณใ ต้คາงและมีเล็บงອกยາวออกมาด้วยเช่นกัน นอกจากนี้บริเ …

Read More

7 งูที่ใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยมีการพบเห็นบนโลกใบนี้ ตัวโคตรยักษ์

7 งูที่ใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยมีการพบเห็นบนโลกใบนี้ ตัวโคตรยักษ์ 7 งูที่ใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยมีการพบเห็นบนโลกใบนี้ ตัวโคตรยักษ์ vdo

Read More

หากไม่มีกล้องบันทึกไว้..ก็คงไม่มีใครเชื่อเรื่องเหล่านี้ ตอนที่ 28

หากไม่มีกล้องบันทึกไว้..ก็คงไม่มีใครเชื่อเรื่องเหล่านี้ ตอนที่ 28 หากไม่มีกล้องบันทึกไว้..ก็คงไม่มีใครเชื่อเรื่องเหล่านี้ ตอนที่ 28 VDO

Read More

น้ำท่วมไร้ปรานี! กระแสน้ำที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ผู้คนจมน้ำตายในถนนกรานาดาประเทศสเปน

น้ำท่วมไร้ปรานี! กระแสน้ำที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ผู้คนจมน้ำตายในถนนกรานาดาประเทศสเปน น้ำท่วมไร้ปรานี! กระแสน้ำที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ผู้คนจมน้ำตายในถนนกรานาดาประเทศสเปน VDO

Read More

สเปนกลายเป็นทะเลสาบ! น้ำท่วมฉับพลันในการ์ตาเฮนา กรานาดา และคอร์โดบา

สเปนกลายเป็นทะเลสาบ! น้ำท่วมฉับพลันในการ์ตาเฮนา กรานาดา และคอร์โดบา สเปนกลายเป็นทะเลสาบ! น้ำท่วมฉับพลันในการ์ตาเฮนา กรานาดา และคอร์โดบา VDO

Read More

คนลึกลับและแปลกประหลาดที่สุดในโลก 10 ล้านคน มี 1 คน | ทีวีดิสคัฟเวอรี่

คนลึกลับและแปลกประหลาดที่สุดในโลก 10 ล้านคน มี 1 คน | ทีวีดิสคัฟเวอรี่ คนลึกลับและแปลกประหลาดที่สุดในโลก 10 ล้านคน มี 1 คน | ทีวีดิสคัฟเวอรี่ VDO

Read More